Header image

Informasjon om prisregulering

 Vi vil med dette meddele at det vil bli foretatt en prisjustering med virkning fra 1 januar 2021.

Bakgrunnen for økningene er en krevende markedssituasjon på nedstrøm.

Det vil i tillegg bli en økning på transport og leie ut fra markedssituasjonen forøvrig.

 

Prisøkning på transport økes med            3 %

I tillegg kan det komme en Co 2 avgift som pålegges norske forbrenningsanlegg. Det er ikke besluttet enda, men er under behandling. Den vil da tilkomme på restavfall.

 

Vi takker for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe, og vil minne om enda større fokus på sortering er kjempeviktig!

Tlf. kundesenter 952 10 500

Mail; ragnar@peter-lovaas.no

 

Med vennlig hilsen

Peter Løvaas Transport AS