Header image

Peter Løvaas Transport fikk Varoddprisen 2020!

Varodd AS er en arbeidsinkluderingsbedrift som neste år feirer 60 års jubileum som et aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor. Varodds formål er å få folk i jobb.
Kristiansand kommune sin viktigste oppgave i årene som kommer er å få flere i arbeid. Både politikere og administrasjon øker innsatsen på dette feltet. Arbeid dreier seg ikke bare om økonomi men minst like mye om verdighet og mestring
Derfor er jeg glad for å kunne dele ut Varoddprisen 2020. Fra en bedrift som bryr seg til en bedrift som viser vei.
Kriteriene for å kunne motta prisen:
-Bedriften må ha rekruttert en ny medarbeider fra Varodd det siste året og gjennom dette også tatt et samfunnsansvar.
-Bedriften må ha tilbudt praksis-plasser.
-Bedriften må ha et inkluderende arbeidsmiljø og vilje til å tilrettelegge på arbeidsplassen
Begrunnelse for utvelgelse:
Bedriften har vist en stor vilje til å legge tilrette for at flere jobbsøkere skal få mulighet til å bli ansatt ved bedriften. De har tilrettelagt i forhold til arbeidsoppgaver på en fortreffelig måte, da noen jobbsøkere ikke kunne utføre alle oppgavene i bedriften. De har vært positive og løsningsorienterte, uten å gi opp. De har også vært tydelige i hele perioden på sine intensjoner om ansettelse.
Det har vært flere utfordringer underveis, men som arbeidsgiver har de vært åpne for å prøve ut ulike ting, slik at vi kunne finne riktige arbeidsoppgaver for jobbsøkerne.
Kollegialt har det vært helt fantastisk å observere hvordan de ansatte tok i mot nye jobbsøkere, de har blitt
inkludert og godtatt fra første dag, på en åpen og fin måte.