Header image

Prisendringer 1.januar 2023

Dieseltillegget fjernes fra 1.januar 2023. 

2022 har for mange vært et utfordrende år med tanke på økte priser på drivstoff og flere andre økninger. Dette alene betyr at vi må øke våre transportpriser med 15,9% ut fra gjeldende kostnadsindeks for lastebil: 
(Kostnadsindeks for lastebiltransport, Nærtransport,  https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/kostnadsindeks-for-lastebiltransport )

På andre tjenester som leie og avfallsfraksjoner økes prisene med 7,5% som er KPI-indeksen. ( https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen )

CO2-avgiften for alle fraksjoner til forbrenning er foreslått økt med 155 kr. pr tonn i årets statsbudsjett. Dersom dette vedtas vil våre priser fraksjoner til forbrenning måtte økes tilsvarende.