Header image

CO2-avgift forbrenning av avfall

Stortinget vedtok i desember å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Avgiftsendringen krever EØS-godkjenning, som foreløpig ikke er på plass. 

Inntil videre er derfor avgiftsøkningen kun kr 25,- pr. tonn,- (ikke 155 kr/tonn som er kommunisert fra hele bransjen tidligere).

Dette er en offentlig avgift som innføres for alle virksomheter i Norge, og den henter staten inn hos forbrenningsanleggene i Norge.

Prisen på levering av fraksjoner til forbrenning vil trolig øke ytterligere dersom EØS-søknad godkjennes. Dette forventes å være behandlet i løpet av 3-6 måneder.