Header image

Informasjon om prisregulering 1.1.2024

Vi vil med dette meddele at det blir foretatt en prisjustering med virkning fra 1 januar 2024. 

Økningene er i tråd med KPI, SSB transportindeks for renovasjon, og er markedstilpasset for tjenestene. 

 

Prisøkning på transport økes med 4,9 % 
Leie av containere og utstyr 7,0 % 
Fraksjoner (Ikke treverk, gips og rest) 4,0 % 
Gips 40,- pr tonn 
Restavfall 50,- pr tonn 
Treverk 25,- pr tonn 

 

CO2-avgiften er i dag 131,- kr pr tonn avfall til forbrenning. Fra og med 1.1.2024 vil denne avgiften øke til 162,- kr pr tonn.  

 

Avgiften vil kunne øke ytterligere i løpet av neste år. EU/EØS behandler et forslag om en betydelig økning av avgiften. Et slikt vedtak vil kunne komme i løpet av 2024.  

 

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe, og vil minne om ett enda større fokus på sortering er kjempeviktig! Det vil tvinge seg fram at sorterte fraksjoner til gjenvinning blir framtiden og framtiden er nå.