Header image

Infobrev desember 2021

Til våre kunder!

 

Ja, nå er 2021 mot slutten, og et spesielt år går mot slutten. Vi i Peter Løvaas har hatt et travelt år med god aktivitet på alle områder, men vi har som alle andre hatt våre utfordringer.

 

Men nå skal vi inn i 2022, og det ser vi virkelig frem til. Vi ser muligheter i transportbransjen og at vi igjen for opp aktiviteten på våre biler/kraner.

 

Innen renovasjon er det stadig nye retningslinjer på hva som bør utsorteres og hvordan. Det er jo menge ulike måter å renovere på, og vi vil gjerne bistå dere med løsninger, muligheter og forbedring på dette område.

 

Ønsker dere et besøk og en prat omkring dette, så er det bare å gi oss en lyd. Vi kan da trekke inn ansatte og ta en runde for å forbedre sorteringsgrad og senke kostnadene. Vi ser helt tydelig at restavfallet vil øke i pris i årene som kommer, så derfor er det svært viktig å få til en god sortering.

 

I denne forbindelse ønsker vi alle våre kunder en Riktig God Jul, og et Godt Nyttår !

Se www.peter.lovaas.no for ytterlig info om vårt selskap og aktuelle saker.

 

Peter Løvaas Transport AS