Header image

Til våre kunder - Vedtak om innføring av Co2 avgift på forbrenning av avfall!

Til våre kunder!

Vedtak om innføring av Co2 avgift på forbrenning av avfall!

 

I forbindelse med regjeringens beslutning om å innføre Co2 avgift på avfall til forbrenning, må vi som alle andre selskap innføre denne til våre kunder.

Dette trer i kraft fra 1 januar 2022.

 

Beregninger som er utført ser slik ut:

192,- pr tonn Co2 utgjør 106,- pr tonn levert avfall til forbrenning.

 

Vi ber om forståelse for økningen da dette er en statlig avgift.

Peter Løvaas Transport AS