Header image

INFOBREV Prisregulering 1. januar 2022

Kjære kunde

 

 

Vi er nå heldigvis på tampen av en tid som har skapt utfordringer for mange. Vi i Peter Løvaas har kommet gjennom perioden på en bra måte, og vi har unngått permitteringer. Og heldigvis har alle vært friske og raske.

 

Men, så er det en gang slik at vi alle blir påvirket av den nye situasjonen, og vi må som alle andre justere våre priser fra 1 januar 2022.

 

Fraksjon.

Restavfall forbrennes i ovner, og vi er blitt varslet en prisøkning på 4%. For å finne en god løsning for alle, blir det økningen basert på et kronebeløp.

Når det gjelder treverk, påvirkes dette av været. Mildt vær, lite etterspørsel. Det betyr store lagre med flis, og økninger på nedstrømsprisene. I tillegg er det slik at det sorteres ut mye treverk slik at mengdene øker totalt sett. Det skaper da en ubalanse i etterspørselen, som igjen legger press på nedstrømsprisene. Treverksprisen økes som et kronebeløp til alle.

Gips er en fraksjon som deponeres, og vi er blitt varslet en prisøkning på 6%. Dette blir også en økning som kronebeløp pr tonn.   

 

Økte krav fra EU og nasjonale myndigheter legger lista høyt ifm utsortering av ulike fraksjoner. Det betyr at alle som en må øke fokus på sortering. Kravene blir tøffere og de fleste av våre kunder har allerede dette på agendaen.

 

Vi ønsker et enda tettere samarbeid med våre kunder, så vi setter stor pris tilbakemeldinger til forbedring på de ulike arbeidsplasser. Nye krav til sortering, hva kan sorteres hvilke utstyr er tilgjengelig osv.

 

Transport

Indeksen på transport har økt kraftig pga dieselpriser, kjøp av biler, deler til vedlikehold etc. Om man ser på økning fra 3kv 2020 og frem til 3kv 2021 ligger den på 7,8%. Indeksen vi henter ut er fra Transportindeksen.

 

Leie

Leieprisene vil få en økning med bakgrunn i svært høye metall/stål priser, samt frakt av ferdigproduserte containere og utstyr. Innkjøp priser på containere og utstyr har hatt en prisøkning i intervallet 20 til 70%.

Det påløpte diesel tillegg fjernes fra samme dato.

 

 

Prisregulering gjeldende fra 1 januar 2022:

 

Transport                                8 %

Leie                                        15 %

 

Restavfall                                50,- pr tonn

Trevirke                                  30,- pr tonn

Gips                                        40,- pr tonn

Andre fraksjoner økes 5 %.

 

Vi håper virkelig det er en viss forståelse for våre grep, og vi ser frem til en fortsatt god dialog med våre kunder.

 

 

Silurveien 29 nov 2021

 

Peter Løvaas Transport as

Ragnar Suggelia