Header image

Ny liftbil

Den første av 3 nye liftbiler ankom i dag. Bilen er utstyrt med det beste som finnes av miljøvennlig teknologi og gir svært lavt utslipp.